O Fundacji

Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży stała się nieodłączną częścią życia wielu za nas. Cały ten okres utwierdził nas w przekonaniu, że tam, gdzie dobra wola i chęć niesienia pomocy innym spotykają się, człowiek znów odzyskuje wiarę w ludzi i tkwiące w każdym z nas miłosierdzie. W dzisiejszy czasach pełnych bezpardonowej walki, coraz trudniej jest o przejaw prawdziwie ludzkich odruchów.

Uwolnij Marzenia” Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży to pozarządowa instytucja od podstaw stworzona jedynie z potrzeby ducha i odrobiny serca. Główne zadania, jakie sobie stawiamy, to przede wszystkim docieranie i skuteczna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych oraz wielodzietnych. To doraźna pomoc finansowa w zakresie edukacji, rozwijania talentów sportowych i artystycznych, ochrony zdrowia i ogólnego rozwoju. W przypadku fundacji zawsze liczy się każdy gest wsparcia, nawet ten najmniejszy. Potrzeb jest tak wiele, a prośba o finansowe wsparcie nie należy do najłatwiejszych. Fundacji „Uwolnij Marzenia” udało się znaleźć całą rzeszę dobrych ludzi, którzy postanowili się czynnie włączyć i wspierać jej poczynania. Są to aktorzy, artyści sceny muzycznej, ludzie nauki i sztuki różnego pokolenia, m.in. Magdalena Zawadzka, Katarzyna Skrzynecka, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, Artur Barciś, Wojciech Malajkat, Roman Kłosowski, Dariusz Michalczewski, Michał Milewicz, Stefania Grodzieńska, Jan Machulski, ks. Bp Józef Zawitkowski, Zbigniew Zamachowski i wiele innych osób, które uwierzyły w to, co czyni Fundacja „Uwolnij Marzenia”.

Zakres podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć jak również samej działalności jest nieodzownie związany ze wsparciem finansowym, o które nieustannie Fundacja zwraca się do wszystkich pragnących udzielić swojego wsparcia. W przypadku działalności filantropijnej pomoc i życzliwość ludzka nie zna granic, ani podziałów.

Jak powiedział kiedyś nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II – „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Zarząd Fundacji